• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Roli aktiv i drejtuesve të gjykatave dhe vetë gjyqtarëve në administrimin e çështjeve gjyqësore është thelbësor për rritjen e efiçencës së proceseve gjyqësore. Kjo qasje, e përqafuar nga gjykata të vendeve të ndryshme, është pjesë e nismës për një Drejtësi pa Vonesa në Shqipëri. Artikuj dhe shkrime që trajtojnë këtë temë janë grupuar në këtë faqe për t’u shërbyer gjyqtarëve si udhëzues gjatë veprimtarisë së tyre në praktikë.

 

  •  Opinione dhe Rekomandime Rreth Projektit “Për një drejtësi pa vonesa”, nga Magjistrate, Gjyqtare Engjëllushe Tahiri klikoni: këtu
  •  Rregullore për menaxhimin aktiv të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë klikoni: këtu
  •  Një rast i mrekullueshëm: Gjykata e Shkallës së Parë në Torino, artikull nga Dr. Marco Fabri klikoni: këtu
  •  Fjala e Gjyqtarit Truman A. Morrison, në takimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Tiranë klikoni: ketu
  •  Video demonstruese, gjyq imitues para dhe pas menaxhimit aktiv të çështjeve          

 Evente të ardhshme

No events