• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë është një gjykatë e përbërë nga trembëdhjetë gjyqtarë, nën drejtimin e kryetarit të saj z. Admir Belishta. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë u bë  gjykata e dytë pilot e nismës Drejësi pa Vonesa, duke nisur zbatimin e saj në qershor të vitit 2014.

Për më shumë informacion rreth gjykatës së Korcës klikoni: Brochure