• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Evente të ardhshme

No events

Udhëzues

Roli aktiv i drejtuesve të gjykatave dhe vetë gjyqtarëve në administrimin e çështjeve gjyqësore është thelbësor për rritjen e efiçencës së proceseve gjyqësore. Kjo qasje, e përqafuar nga gjykata të vendeve të ndryshme, është pjesë e nismës për një Drejtësi pa Vonesa në Shqipëri. Artikuj dhe shkrime që trajtojnë këtë temë janë grupuar në këtë faqe për t’u shërbyer gjyqtarëve si udhëzues gjatë veprimtarisë së tyre në praktikë.